Home > Firma > Zarząd spółki

Zarząd spółki

Marian Siwon

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny


Po ponad dwudziestu siedmiu latach działalności przedsiębiorstwa na wielu europejskich rynkach udowodniliśmy,że nowocześnie zorganizowane przedsiębiorstwo z dobrze dobraną strategią jak i konsekwentna realizacja obranych celów pozwala osiągnąć ponad przeciętne wyniki na bardzo konkurencyjnym rynku. Chcemy, aby spółka Multiserwis kojarzyła się naszym klientom z rzetelnością, otwartością na potrzeby, nowymi technologiami, jak również indywidualnymi rozwiązaniami.
Aby tak było staramy się działać bardzo elastycznie, poraz kolejny modyfikując model biznesowy spółki w kierunku coraz bardziej kompletnej realizacji usług.
Aby to osiągnąć naszym priorytetem jest ciągły rozwój młodej, dynamicznej kadry, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji załogi na każdym szczeblu w organizacji.

Paweł Zieliński

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy


Kluczem dobrego wizerunku każdego przedsiębiorstwa jest jego sprawność i elastyczność w realizacji potrzeb klientów. Sprawność ta, to nie tylko sam fakt zrealizowania usługi, ale też cały administracyjny nakład pracy, który często niewidoczny, bazuje na zaufaniu, elastyczności i szybkim podejmowaniu decyzji. Tak funkcjonują nasze działy Kadr, Płac,Księgowości, Finansów jak również Dział Środków Trwałych. Integrujemy czynności realizowane przez te działy w taki sposób, aby były one częścią procesu usługowego i stały się “niedostrzegalne” z zewnątrz dzięki swojej wysokiej efektywności działania. Pewnie nawigujemy w gąszczu przepisów prawnych zapewniając naszym klientom, że wszelkie normy prawne są przez nas przestrzegane. Szczególnie zaś te, które tyczą się sprawiedliwego traktowania naszych pracowników i ich wynagradzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również indywidualnych wymogów w poszczególnych krajach Europy.

Kornelia Tomala

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Eksportu


Od początku działalności naszego przedsiębiorstwa oferujemy usługi na rynkach zagranicznych. Cztery zagraniczne oddziały, liczne posiadane certyfikaty czy zezwolenia pozwalają nam na szybkie rozpoczęcie prac na budowach w wielu krajach Europy. To wszystko zapewnia nam zgodność działań z lokalnymi przepisami.
Usługi montażowe w przemyśle jak i w budownictwie świadczone przez nasze brygady montażowe wspierają realizację wielu dużych projektów.
Wysoka jakość wykonywanych usług montażowych oraz odpowiednie kwalifikacje pracowników gwarantują zadowolenie naszych klientów, a duże doświadczenie w realizacji usług na innych rynkach umożliwia nam optymalną współpracę z każdym nowym klientem.

Michał Lewicki

Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu


Warunkiem kluczowym, determinującym prowadzenie efektywnego businessu, są kompetencje oraz dobre relacje. Multiserwis posiada unikatową wiedzę w kwestiach rzeczowych, formalnych oraz fachowych. Równocześnie staramy się na bieżąco pracować nad relacjami tak aby osiągać jak najwyższy poziom również w tej kwestii. Tak rozumiana kultura organizacyjna pozwala nam na realizację założonych celów w skuteczny sposób, przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów etyki prowadzonej działalności.