Home > Firma > Odpowiedzialność > Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Współczesne trendy i zmiany zachodzące w otoczeniu wskazują na to, że społeczna odpowiedzialność będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu gospodarczej rzeczywistości.

Wzrasta funkcja niematerialnych czynników w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, zwiększa się także świadomość społeczna.

Dobrą opinię buduje nie tylko doskonała jakość i bezpieczeństwo pracy,

ale także relacje firmy z otoczeniem i wielokierunkowa działalność na rzecz lokalnego środowiska i wsparcie dla potrzebujących.

Nasza organizacja zmierza do przekonania otoczenia - w szerokim tego słowa znaczeniu - że Multiserwis postępuje zgodnie z jego interesem, co znaczy, że jest odpowiedzialny społecznie.

Dzięki przekazaniu środków pieniężnych na przedszkole nr 5 w Brzegu, mogliśmy pomóc w realizacji projektu ekologicznego promującego zdrowy styl życia przedszkolaków.

Dzięki zaangażowaniu rodziców i sponsorów powstała zielona aleja oraz "Mały ruch uliczny”.