Home > Kontakt > MULTISERWIS

MULTISERWIS

Sekretariat

Ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice
Tel. + 48 77 40 09 100÷101
Fax + 48 77 40 09 106

sekretariat.multiserwis@bilfinger.com
www.multiserwis.com.pl

NIP 118-00-21-492
KRS 0000120630 Sąd rejonowy, Sąd Gospodarczy w Opolu. VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 3.000.000 PLN

Sekretariat Zarządu

Tel. + 48 77 40 09 200, Fax + 48 77 40 09 106
zuzanna.czernek@bilfinger.com

Dział krajowy

Tel. + 48 77 40 09 262, Fax + 48 77 40 09 269
urszula.gebauer@bilfinger.com

Usługi elektryczne

Tel. + 48 32 322 56 65, Fax + 48 32 322 56 64
molas@bis-multiserwis.pl

Dział Kontraktów Zagranicznych

Tel. + 48 77 40 09 278, Fax + 48 77 40 09 279
joanna.machon@bilfinger.com

Warsztat

Tel. + 48 77 40 09 171, Fax + 48 77 40 09 179
jerzy.kern@bilfinger.com

Dział Usług Montażowych Europa Centralna

Tel. + 48 77 40 09 125, Fax + 48 77 40 09 159
justina.buchta@bilfinger.com

Dział Zagranicznych Usług Montażowych

Tel. + 48 77 40 09 125, Fax + 48 77 40 09 159
justina.buchta@bilfinger.com

Finanse

Tel. + 48 77 40 09 230, Fax + 48 77 40 09 239
agnieszka.al-selwi@bilfinger.com

Księgowość

Tel. + 48 77 40 09 240, Fax + 48 77 40 09 106
grzegorz.buczman@bilfinger.com

Public Relations

Tel. + 48 77 40 09 102, Fax + 48 77 40 09 106
anna.wolak@bilfinger.com

Środki Trwałe

Tel. + 48 77 40 09 250, Fax + 48 77 40 09 259
artur.broy@bilfinger.com

Dział Kadr

Tel. + 48 77 40 09 131, Fax + 48 77 40 09 139
renata.kubica@bilfinger.com

Dział Rozwoju Personalnego

Tel. + 48 77 40 09 235, Fax + 48 77 40 09 106
aleksandra.kowalska@bilfinger.com

Dział Płac

Tel. + 48 77 40 09 140, Fax + 48 77 40 09 106
anna.nowak@bilfinger.com

BHP

Tel. + 48 77 40 09 210, Fax + 48 77 40 09 106
ewa.stepnik@bilfinger.com

Jakość i środowisko

Tel. + 48 77 40 09 210, Fax + 48 77 40 09 106
ewa.stepnik@bilfinger.com

Zakupy

Tel. + 48 77 40 09 272, Fax + 48 77 40 09 106
piotr.honca@bilfinger.com