Home > Usługi > Izolacje w przemyśle

Izolacje w przemyśle

Izolacje termiczne

Odpowiednio dobrane techniki izolacyjne, rodzaje i grubość materiałów izolacyjnych, dobór materiałów pokryciowych, sprawdzone systemy łączenia i organizacja montażu składają się na dobrze wykonaną izolację. Stosujemy technologie spełniające wymagania polskich norm, niemieckich norm DIN, VDI, AGI oraz standardów europejskich.

Odpowiednie rozwiązania konstrukcji wsporczej redukują do minimum niekorzystne zjawisko mostków cieplnych i zapewniają prawidłowy montaż płaszcza ochronnego izolacji. Dostarczamy pełny asortyment zewnętrznych płaszczy ochronnych izolacji uzależniony od agresywności środowiska i wymagań klienta.

Izolacje cieplne

 • kotłów energetycznych
 • spalarnie odpadów
 • spalarnie biomasy
 • instalacji odsiarczania i De NOx
 • elektrofiltrów
 • zbiorników i urządzeń technologicznych
 • rurociągów i kanałów
 • instalacji ciepłowniczych i technologicznych
 • turbin

Izolacje zimnochronne

 • urządzeń technologicznych
 • rurociągów
 • zbiorników

Izolacje akustyczne

Wykonujemy obudowy dźwiękochłonne z przeznaczeniem dla maszyn i urządzeń przemysłowych emitujących nadmierny hałas.

 • wentylatory
 • turbiny
 • filtry, kanały
 • przesiewacze, dmuchawy
 • inne urządzenia

Izolacje fasad

Wykonujemy izolacje fasad z płaszczem z blach trapezowych.

 • budynki i budowle
 • zbiorniki
 • kanały

Izolacje technicznego wyposażenia wnętrz

Wykonujemy izolację instalacji w budynkach spełniającą wymogi ochrony środowiska a stosowane materiały posiadają atesty PZH.

 • izolacje kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • izolacja instalacji c.o. p.poż
 • izolacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • izolacja instalacji technologicznych
 • izolacja antykondensacyjna