Home > Usługi > Elektryczne ogrzewanie

Elektryczne ogrzewanie

Elektryczne ogrzewanie wspomagające

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie elektrycznego ogrzewania wspomagającego. Nowoczesne opracowania projektowe, najwyższej klasy materiały, montaż oraz wykonywany przez specjalistów stały serwis, pozwalają zapewnić optymalne rozwiązania, gwarantując satysfakcję naszym Klientom. Dobieramy materiały grzewcze odpowiednio do wymagań technicznych (temperatury, klasy wybuchowości i warunków środowiskowych). Stosujemy zawsze materiały grzewcze sprawdzonych producentów (kable samoregulujące, stałooporowe metalowe lub teflonowe). Oprócz montażu instalacji oferujemy także ich okresowe przeglądy i naprawy na obiekcie.

Przeprowadzamy klienta przez cały cykl projektu, poczynając od wyliczenia potrzebnych mocy i doboru optymalnego typu kabla grzewczego, poprzez przygotowanie projektów wykonawczych, montaż instalacji grzewczych na obiekcie, odbiory, aż do rozruchu i projektów powykonawczych.

Zakres ogrzewanych przez nas substancji jest bardzo szeroki, poczynając od tak typowych jak woda i olej przez kwasy, zasady, lecytynę, fruktozę, czekoladę, masło, substancje ropopochodne, aż do pyłów z instalacji odsiarczania, smoły i substancji smolistych, paku i innych wymagających utrzymania wysokich temperatur.


Projektujemy  wykonujemy instalacje ogrzewania elektrycznego w strefach zagrożenia wybuchem Ex.

Obszary zastosowań:

 • ochrona przed zamarzaniem
 • utrzymanie temperatur technologicznych
 • podgrzewanie medium

Instalacje ogrzewane elektrycznie:

 • rurociągi
 • zbiorniki
 • leje elektrofiltrów
 • cysterny
 • ramiona nalewcze
 • podjazdy
 • wagi przemysłowe

Nasze instalacje grzewcze pracują w przemyśle:

 • chemicznym
 • petrochemicznym
 • energetycznym
 • ciepłowniczym
 • spożywczym
 • koksowniczym