Home > Kariera > Uczniowie > Informacja o zawodach

Informacja o zawodach

MONTER RUSZTOWAŃ


Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych.

Praca montera rusztowań wykonywana jest bezpośrednio na placu na budowie, obiekcie remontowanym lub dowolnym obiekcie, który wymaga pracy na wysokości oraz w obiektach zamkniętych i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracuje w zespole pod nadzorem.

Monter rusztowań posługuje się sprzętem i narzędziami takimi jak: klucze, poziomica, młotek, miara, wiertarka, wciągarki.

Do najczęstszych zadań montera rusztowań należy:

 • montaż rusztowań przyściennych, wolnostojących oraz jezdnych,
 • łączenie elementów rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania,
 • transport pionowy i poziomy elementów rusztowaniowych,
 • sukcesywne montowanie pomostów roboczych i zabezpieczanie ich barierami, jednocześnie sprawdzanie geometrii konstrukcji,
 • montuje rusztowania typowe na podstawie instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania w odpowiedniej technologii – opisanej w dokumentach danego typu rusztowania, a rusztowania nietypowe na podstawie odrębnego projektu technicznego,
 • dobieranie elementów do wykonania rusztowania według specyfikacji, sprawdzanie jakości oraz przygotowanie terenu pod rusztowanie,
 • po zakończeniu prac docelowych zajmuje się demontażem rusztowań, segregacją.

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH


Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, itp. posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.

Praca montera izolacji budowlanych odbywa się najczęściej bezpośrednio na budowie w zmiennych warunkach atmosferycznych, na dużych wysokościach oraz niewykończonych obiektach budowlanych pod zadaszeniem.

Do najczęstszych zadań montera izolacji przemysłowych należy:

 • wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych
 • wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciw drganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu
 • wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach
 • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji
 • wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego

BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH


Praca blacharz izolacji przemysłowych odbywa się najczęściej na warsztatach. Głównym celem jest przygotowanie prefabrykatów z blach jako płaszcz ochronny według określonych norm i wymogów technologicznych.

Do najczęstszych zadań blacharza izolacji przemysłowych należy:

 • umiejętnie dokonać pomiaru według dokumentacji technicznej
 • dobranie odpowiedniego rodzaju blach zgodnie z wymogami technologicznymi, obmiarami robót
 • znajomość rozwinięć blacharskich i zastosowanie ich przy produkcji prefabrykacji
 • umiejętność wykorzystania parku maszynowego warsztatu do wykonania prefabrykacji
 • rozróżnienie rodzaju blach pod względem materiałów i powierzchni
 • wykonanie odpowiednich prefabrykacji zgodnie z wymogami technologicznymi, obmiarami robót, list pomiarowych lub zleceń klienta

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE BLACHARZ/MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH


Budownictwo - do czego także zaliczamy monterów/blacharz izolacji przemysłowych - należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa.

Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. w ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Wzrasta zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny wykonywania i montażu izolacji przemysłowych. Stale rosnące zapotrzebowanie na usługi dotyczące montowania, remontowania i konserwowania izolacji przemysłowych.

Kształcenie w tym zawodzie pozwoli zaspokoić ogromne potrzeby branży izolacji przemysłowych w wysokiej klasy fachowców.