Klasy patronackie

Klasy patronackie to projekt, który pozwala uczniom na związanie się z firma MULTiSERWIS od początku nauki.

W toku kształcenia uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę zawodową, ale także poznają zespół pracowników i sposób funkcjonowania naszej organizacji. Dzięki temu po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminu czeladniczego możemy zagwarantować im pracę w strukturach MULTiSERWIS – decyduje się na to znakomita większość uczniów. Absolwenci naszych klas patronackich kontynuują karierę w Krapkowicach lub poza granicami kraju, w zagranicznych oddziałach firmy.

Kształcenie w klasach patronackich MULTiSERWIS

Projekt klas patronackich realizujemy od 2016 roku. System nauki oparty jest o model kształcenia dualnego.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia uczą się przedmiotów zawodowych we współpracującej z naszą firmą jednostce kształcenia ustawicznego – Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach. W drugiej klasie rozpoczynają praktyki na Warsztacie Centralnym MULTiSERWIS w Krapkowicach.

W klasach patronackich kształcimy uczniów w zawodach:

  • Monter izolacji przemysłowych
  • Ślusarz

Zostań częścią zespołu

Swoją ofertę kierujemy do absolwentów szkół podstawowych, którzy chcieliby uczyć się i pracować w MULTiSERWIS – największej firmie w regionie, o ugruntowanej pozycji rynkowej i wieloletnim doświadczeniu w edukacji młodzieży.

Uczniom szkół branżowych I stopnia, którzy podpiszą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z MULTiSERWIS, gwarantujemy:

  • stałą comiesięczną pensję,
  • motywacyjny program stypendialny – premię za wyniki w nauce, naukę języków obcych i praktykę (najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendium w wysokości nawet 700 zł miesięcznie),
  • plecaki szkolne, koszulki, gadżety firmowe,
  • pełne ubranie robocze,
  • udział w imprezach integracyjnych oraz wycieczkach,
  • śniadania podczas praktyk,
  • atrakcyjny pakiet socjalny – m.in. dofinansowanie sportu, rekreacji i wypoczynku.

Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i zyskać gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły? Zarabiaj i ucz się od najlepszych! APLIKUJ TUTAJ

Nowość! 

Dołącz do klasy patronackiej MULTiSERWIS w zawodzie ELEKTRYK!

Dowiedz się więcej o praktykach w Siltec

inne programy

Mały manager

Staże i praktyki