COMpliance

Wartości i zasady MULTiSERWIS

Nasze filary compliance

01

Kodeks
Postępowania

Nasz Kodeks Postępowania to zbiór zasad, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Zawarliśmy w nim wszystkie wartości, jakie cenimy w MULTiSERWIS i których respektowania wymagamy od naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Najważniejsze elementy naszego Kodeksu Postępowania to:

 • Odpowiedzialność,

 • Zasady postępowania z majątkiem,

 • Uczciwa konkurencja,

 • Kultura organizacyjna.

02

Złote zasady zgodności z przepisami

Na podstawie Kodeksu Postępowania przygotowaliśmy własny zbiór zasad zgodności. Jego kluczowe elementy to:

 • Zapobieganie korupcji,

 • Zgodność z prawem antymonopolowym,

 • Ochrona danych.

Złote zasady zgodności z przepisami to standardy, które obowiązują wszystkich pracowników MULTiSERWIS.

03

Komunikacja
wewnętrzna

Sposób, w jaki się komunikujemy, kształtuje naszą świadomość.

MULTiSERWIS kładzie duży nacisk na dialog, tworząc przyjazną atmosferę oraz kulturę otwartości. Regularnie rozmawiamy z naszymi pracownikami o wartościach organizacji i zasadach, jakie w niej panują. Budujemy poczucie zaufania i zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwości, problemów i nieprawidłowości.

Najważniejsi są ludzie

W MULTiSERWIS budujemy kulturę organizacyjną, która opiera się na wzajemnym szacunku, uczciwości oraz wiarygodności.

Nasze cele biznesowe osiągamy z poszanowaniem prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Szanujemy prawo i zasady wewnętrzne. Jesteśmy przykładem dla innych.

Działamy w najlepszym interesie dla spółki. Unikamy konfliktu interesów.

Chronimy aktywa i dane spółki.

Nie zgadzamy się na łapownictwo i korupcję.

Prowadzimy uczciwą konkurencję.

Skontaktuj
się z nami

Zgłaszanie zastrzeżeń i nieprawidłowości

W MULTiSERWIS promujemy kulturę otwartości i zachęcamy pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków naruszenia obowiązującego Kodeksu Postępowania. Zapewniamy pełną poufność.

Aby powiadomić nas o nieprawidłowościach:

 • Zgłoś się bezpośrednio do swojego przełożonego lub innej zaufanej osoby w naszej organizacji.

 • Zgłoś się do przedstawiciela ds. zgodności (compliance representative).

 • Zgłoś się do działu kadr.

 • Skontaktuj się z poufną linią raportowania, na którą składa się:
  – linia telefoniczna – zadzwoń pod numer 800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R (800 – 245 – 34 – 64 – 37)
  elektroniczna skrzynka pocztowa

  Poufna linia raportowania dostępna jest 24/7, 365 dni w roku. Konsultanci przyjmują zgłoszenie w wielu językach. Z poufnej linii raportowania może skorzystać każdy.

Masz pytania lub wątpliwości związane z compliance? Porozmawiajmy! Skontaktuj się z nami i opowiedz o kwestiach, które Cię nurtują.