HSEQ

– światowe standardy na lokalnym rynku

HSEQ

Health, Safety, Environment, Quality – filary naszej działalności

HSEQ to skrót z języka angielskiego (od słów Health, Safety, Environment, Quality), który odnosi się do: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i jakości. Wartości te są głównymi elementami systemu zarządzania funkcjonującego w MULTiSERWIS. Opierają się o międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Tylko bezpieczna praca jest dobrą pracą
 • Każdy z naszych pracowników przechodzi teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Organizujemy pracę tak, aby każdy czuł się bezpiecznie.

 • Naszym celem jest niedopuszczanie do jakichkolwiek wypadków na terenie MULTiSERWIS oraz w miejscach, gdzie realizujemy nasze usługi.

 • Promujemy budowanie kultury bezpieczeństwa pracy i stale udoskonalamy metody pracy zespołowej.

 • Nasze wewnętrzne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawierają zapisy bardziej restrykcyjne od tych, które narzucam nam polskie i europejskie prawo.

Ochrona zdrowia

Zdrowie to dobro najwyższe

 • Restrykcyjnie przestrzegamy przepisów dotyczących przerw w pracy i urlopów, zawartych w naszych wewnętrznych dokumentach.

 • Nasi pracownicy przechodzą kompleksowe badania lekarskie, wykonywane przez lekarza medycyny pracy, niezbędne do dopuszczenia ich do pracy w szczególnych warunkach (np. przy pracy na wysokości).

 • W relacjach międzyludzkich stawiamy na empatię i wzajemne porozumienie. W przypadku problemów zdrowotnych pracowników jesteśmy wyrozumiali i staramy się udzielić wszelkiej przydatnej pomocy.

 • Dbamy o higienę pracy poprzez badania czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz wdrażanie ergonomicznych rozwiązań.

 • Przestrzegamy przepisów organizacji pracy, korzystamy ze sprawdzonego i niezawodnego sprzętu. Nad wykonywanymi czynnościami nadzór sprawują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Ochrona środowiska

Dbając o środowisko, dbamy o jakość naszego życia

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii, ograniczających emisję gazów cieplarnianych do minimum.

 • Montujemy izolacje termiczne, które zapewniają oszczędność energii i przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

 • Stawiamy na rozwiązania ekologiczne, w miarę możliwości korzystając z materiałów neutralnych dla środowiska.

 • Prowadzimy szkolenia i zwiększamy świadomość ekologiczną, zachęcając pracowników do działań pro-środowiskowych.

jakość

Dobra jakość to najlepsze referencje

 • Nasze usługi świadczone są w oparciu o obowiązujące normy polskie i europejskie (w tym: DIN, VDI, AGI).

 • Za jakość wykonywanych usług odpowiadają fachowcy posiadający odpowiednią wiedzę (potwierdzoną certyfikatami i dyplomami) oraz duże doświadczenie zawodowe.

 • Jakość naszych usług jest doceniana przez największe przedsiębiorstwa polskie i europejskie.

 • Korzystamy jedynie z materiałów najlepszych i sprawdzonych producentów.

 • Nasi klienci wystawiają nam bardzo dobrą opinie i oceniają nas jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na spełnianiu ich wymagać w najlepszy możliwy sposób.