DLA PRACOWNIKA

Poniżej znajdziecie zestawienie najczęściej pobieranych dokumentów pracowniczych.

file

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK_01 Deklaracja w zakresie wpłat podstawowych
PPK_02 Deklaracja w zakresie wpłat dodatkowych
PPK_03 Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
PPK_04 Wniosek o ponowne dokonywanie wpłat
PPK_05 Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób powyżej 55 roku życia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFSS_01 Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

ZFSS_02 Wniosek-o dofinansowanie na cele kulturalne i sportowe

ZFSS_03 Wniosek o udzielenie pożyczki
ZFSS_04 Wniosek o przyznanie zapomogi

Enel-Med

Załącznik 1- Formularz przystąpienia
PAKIET BASIC
PAKIET STANDARD
PAKIET OPTIMUM

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak wypełnić formularze lub masz dodatkowe pytania zadzwoń:

Plany Kapitałowe:

+77 40 09 131 – 141 Krapkowice,
+62 59 59 161-167 Ostrzeszów

Fundusz Świadczeń:

+ 77 40 09 206 Krapkowice,
+ 62 59 59 161-162 Ostrzeszów

Enel-Med:

+77 40 09 230 Krapkowice,
+ 62 59 59 163 Ostrzeszów

RADA PRACOWNICZA

W naszym przedsiębiorstwie funkcjonuje Rada Pracowników, której reprezentanci wyłaniani są w wyborach.

Zgodnie z zakresem jej działalności, jeżeli masz jakikolwiek problem lub potrzebujesz porady zawsze możesz zwrócić się do jej przedstawicieli z prośbą o pomoc.

Zostaliśmy wybrani przez Was dla Was. Z pewnością w miarę naszych możliwości postaramy się wam pomóc w rozwiązaniu problemu.