Marienhütte GmbH – montaż mechaniczny

Graz, Austria

WYZWANIE

Huta kładzie duży nacisk na kwestie środowiskowe – zrównoważoną gospodarkę zasobami i skuteczne oczyszczanie powietrza. Dba również o komfort życia mieszkańców aglomeracji, na której obszarze jest zlokalizowana.

W Marienhütte GmbH od niemal 35 lat korzystano z instalacji odpylającej o wydajności 900 000 m3/h. Stale zwiększająca się produkcja oraz czynniki środowiskowe sprawiły, że podjęto decyzję o odnowieniu systemu filtrów oraz redukcji hałasów produkowanych przez instalację odpylającą.

ROZWIĄZANiE

Czystsze powietrze i mniej hałasu w Graz.

Nasi specjaliści przeprowadzili montaż instalacji odpylającej, zwiększając wydajność oczyszczania powietrza do 1 200 000 m3/h. Równocześnie zwiększona została wydajność zbierania emitowanych pyłów, czego skutkiem było obniżenie wskaźnika emisji.

Głównym źródłem hałasu w nowej instalacji odpylającej (dostarczonej przez firmę Scheuch) w Marienhütte są wentylatory. Emitują one dźwięk poprzez zewnętrzną powłokę takich elementów, jak kanały, rurociągi i obudowy filtrów. W tym przypadku jedyną możliwością redukcji hałasu było zastosowanie środków izolujących i tłumiących.

REZULTAT

W Marienhütte GmbH wykonaliśmy prace montażowe o łącznym zakresie 747 ton oraz izolację akustyczną urządzeń w zakresie około 4 000 m2.

Specjaliści MULTiSERWIS wykonali kompletny montaż mechaniczny instalacji odpylającej, której zakres obejmował m.in.:

 • Konstrukcje wsporcze urządzeń,
 • Podesty,
 • Klatki schodowe,
 • Drabiny,
 • Leje filtra,
 • Komory brudnego i czystego powietrza,
 • Kanały i rurociągi,
 • Przenośniki ślimakowe,
 • System transportu pneumatycznego pyłów,
 • Rurociągi sprężonego powietrza,
 • Kolektory,
 • 5000 worków filtracyjnych o długości około 10 m każdy.

W zakresie instalacji akustycznej wykonaliśmy następujące prace:

 • Montaż tłumików akustycznych po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów promieniowych,
 • Pokrycie całej powierzchni filtra (łącznie z głowicą, obudową i lejami) izolacją akustyczną.

Na projekt składały się wszystkie prace montażowe mechaniczne, spawalnicze, instalacyjne, obsługa dźwigu wieżowego, koordynacja prac oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Slide

Marienhütte GmbH

Marienhütte GmbH z siedzibą w Graz to jedna z najwydajniejszych fabryk stali zbrojeniowej na świecie oraz jedyny producent prętów zbrojeniowych w Austrii.
Slide
Case study

ELEKTROWNIA TURÓW

Naszej firmie powierzone zostało zadanie kompleksowego wykonania prac fasadowych w realizowanych obiektach.
previous arrow
next arrow