Złote Tarasy – rusztowania przemysłowe

Warszawa, Polska

WYZWANIE

Złote Tarasy to kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy, w którym centralna część jest przykryta wielkim szklanym dachem. Jest on pofałdowany w nieregularny sposób, podparty na słupach kojarzących się z koronami drzew, a pod nim znajduje się przestrzeń handlowa kaskadowo rozłożona na kilkupoziomowych tarasach.

Podczas budowy obiektu należało stworzyć konstrukcję podporową tego dachu, która miała też pełnić funkcję pomostu roboczego w celu spawania elementów składowych dachu oraz do wykonania prac wykończeniowych takich jak: malowanie, uszczelkowanie, szklenie itp.

  • Zaproponowano rusztowanie modułowe, a ze względu na duże wartości obciążeń, punkty podparcia musiały zostać wzmocnione poprzez zastosowanie stalowego rusztu przekazującego obciążenie na stojaki rusztowania.
  • Pracownia Projektowa Multiserwis wykonała niezbędne działania projektowe, a Dział Usług Rusztowaniowych Polska zajął się realizacją.

ROZWIĄZANiE

Prefabrykowane elementy dachu opierane są były punktowo na rusztowaniu, w ściśle określonych miejscach.

Konstrukcja podporowa została wykonana z rusztowania modułowego:

  • Ilość rusztowań przestrzennych: ~ 93 000 m3.
  • Powierzchnia pomostu roboczego: ~ 9 000 m2.
  • 4 km dźwigarów kratowych.
  • 50 ton dwuteowników podpierających dach.

Czasopisma wspominały na etapie realizacji kopuły, że była to „największa budowa III Rzeczypospolitej”.

Planowanie

Od Zamawiającego uzyskano szczegółową dokumentację, a także informacje dotyczące potrzeb Klienta w zakresie wykonania zadania. Następnie sprawnie zaplanowano usługę oraz wykonano dokumentację projektową.

Najtrudniejszym elementem w projektowaniu rusztowania pod kopułę było takie skonstruowanie rusztowania, aby przekazać obciążenie z konstrukcji dachu bezpośrednio na stojaki rusztowania (ponad 700 podpór!). Maksymalne obciążenie pionowe siłą skupioną wynosiło 30kN, co przy jednoczesnym obciążeniu powierzchniowym 2,0 kN/m2 oraz

znacznej wysokości rusztowania, stanowiło poważny problem do rozwiązania.

Charakter przedsięwzięcia, jego złożoność i stopień trudności wymagał sporządzenia projektu technicznego rusztowania zawierającego ponad 60 szczegółowych rysunków w formatach od A4 do A0 oraz kompletne obliczenia statyczne, z uwzględnieniem przestrzennej pracy rusztowań.

Przygotowanie

Skompletowano wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do wykonania usługi, zabezpieczono odpowiednią ilość materiału rusztowaniowego (co stanowiło ładunek dla około 40 tirów) oraz kształtowników stalowych, a także rozplanowano etapy transportu.

Podstawowym elementem konstrukcji dachu jest stalowa rama przestrzenna zwana potocznie „drabiną”. Na całość kopuły składa się 126 drabin o zróżnicowanej geometrii (wymiary rzutów drabin wynosiły w większości około 6mx15m, a średni ciężar drabiny wynosił około 4 ton). Drabiny montowane były przy użyciu dźwigów wieżowych wyposażonych w specjalne zawiesia umożliwiające precyzyjne ustawienie poziomów punktów podparcia. Punkty podparcia stanowiły podpory ustawione na rusztowaniu a ich współrzędne były dokładnie wyznaczone i sprawdzone przez geodetę.

Przed przystąpieniem do właściwego montażu na placu budowy, wykonano próbny montaż w hali produkcyjnej wykonawcy drabin.

Podczas próbnego montażu został zweryfikowany sposób zawieszenia drabin na zawiesiach dźwigu oraz technologia osadzania na podporach na rusztowaniu.

Wykonanie

Skomplikowany kształt dachu wymusił konieczność zastosowania pomostu roboczego rusztowania na różnych poziomach znajdujących się od 1,5 do 3m poniżej poziomu konstrukcji dachu. Spowodowało to konieczność zapewnienia właściwej drogi komunikacyjnej między uskokami podestu oraz zabezpieczenie poszczególnych uskoków poręczami ochronnymi. W tym celu w konstrukcji rusztowania zaprojektowano:

  • 4 podstawowe klatki schodowe stanowiące jednocześnie drogi ewakuacyjne,
  • pomocnicze piony komunikacyjne i klatki schodowe stanowiące przejścia między poziomami roboczymi rusztowania a stropami,
  • przewidziano zastosowanie 4 wind towarowych o udźwigu 600kg do transportu drobnych elementów dachu.

Wysokość rusztowania była zmienna i wahała się od 4,0 do 33,0 m.

Tempo budowy i niewielki obszar prowadzonych prac w centrum miasta wymagały bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów BHP, z czego pracownicy wywiązali się wzorowo.

REZULTAT

=

Projekt Złote Tarasy pokazał, że firma potrafi stawić czoła najróżniejszym wyzwaniom. Owocna współpraca pomiędzy firmą a Inwestorem przysłużyła się zrealizowaniu kolejnego przedsięwzięcia które stało się chlubą wśród obiektów budowlanych.

Konstrukcja zaprojektowana i wykonana została w terminie. Projekt techniczny zawierał szereg dokumentów i instrukcji dających wskazówki bezpiecznego wykonania robót.

Lokalizacja budowy w samym centrum Warszawy wymusiła precyzyjne planowanie logistyczne ze względu na ograniczony teren.

Rusztowanie do montażu dachu atrium nie było jedynym zadaniem firmy w ramach projektu Złote Tarasy. Firma wykonała również prace rusztowaniowe przy montażu fasad zewnętrznych (łączna powierzchnia wynosiła około 45 tyś. m2). Z rusztowań ustawionych przez firmę wykonywane były m.in. prace przy fasadach: z kamienia i paneli metalowych. Niektóre fasady osiągały wysokość ponad 50m.

Innym wyzwaniem było rusztowanie przy zwieńczeniu budynku biurowego – tzw. The Eye. Rusztowanie zostało zmontowane na belkach stalowych rozpartych o stropy na 18-tej kondygnacji wieżowca: wysokość posadowienia wyniosła 76m, a ostatni poziom roboczy znajdował się na wysokości 90m. Całe rusztowanie zostało szczelnie oplandekowane co umożliwiło wykonywanie prac montażowych fasady w zimie.

Zastosowanie rusztowań pozwoliło zrealizować obiekt, który świetnie wkomponował się w otocznie i jest charakterystycznym elementem centrum Warszawy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Slide

Marienhütte GmbH

Marienhütte GmbH z siedzibą w Graz to jedna z najwydajniejszych fabryk stali zbrojeniowej na świecie oraz jedyny producent prętów zbrojeniowych w Austrii.
Slide
Case study

ELEKTROWNIA TURÓW

Naszej firmie powierzone zostało zadanie kompleksowego wykonania prac fasadowych w realizowanych obiektach.
previous arrow
next arrow