Biura Projektowe

Projektowanie izolacji termicznych i rusztowań

PROJEKTOWANIE TECHNICZNE

Multiserwis dysponuje własnymi biurami projektowymi, które tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania technicznego. Nasi specjaliści mają uprawnienia budowlane niezbędne do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Są też czynnymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W biurach projektowych wykonujemy projekty dotyczące branży rusztowań oraz branży izolacji termicznych.

Nasi specjaliści pracują w profesjonalnych programach komputerowych, które służą do tworzenia różnego rodzaju projektów:

 

 • W zakresie wykonywania dokumentacji rysunkowej – AutoCAD oraz ZWCAD,
 • W zakresie realizacji obliczeń statyczno-wytrzymałościowych – Robot Structural Analysis Professional oraz SCIA Engineer,
 • W zakresie tworzenia modeli trójwymiarowych rusztowań – LayPLAN CAD i LayPLAN CLASSIC.

Projektowanie rusztowań

Bezpieczeństwo. Profesjonalizm. Europejskie normy

W Pracowni Projektowej MULTiSERWIS w Ostrzeszowie wykonujemy dokumentację techniczną rusztowań, która obejmuje m.in.:

 • Obliczenia statyczne wraz z planami zabudowy rusztowań,
 • Projekty indywidualne dla konstrukcji, z których powstają rusztowania robocze, ochronne i podporowe.

Nasze projekty spełniają surowe, europejskie normy techniczne. Bazujemy w szczególności na normie EN 12811-1 oraz na Eurokodach (zestawie Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych).

Rusztowania w całej Europie

Wykonane w naszej Pracowni projekty techniczne rusztowań mogą być realizowane w Polsce i za granicą. Dotychczas projektowaliśmy rusztowania stawiane na terenie Polski, Niemiec, Holandii czy Szwecji.

W Unii Europejskiej posługujemy się tzw. załącznikami krajowymi do Eurodoków, w których poszczególne kraje zdefiniowały zarówno obciążenia klimatyczne (obciążenie wiatrem itp.),

jak i wartości współczynników bezpieczeństwa. Tym samym nasze projekty spełniają normy kraju, w którym będzie montowane rusztowanie.

Dla realizacji zagranicznych oferujemy dokumentację sporządzoną w języku angielskim.

 

Kompleksowa dokumentacja projektowa

W naszej Pracowni Projektowej wykonujemy kompleksową dokumentację projektową, która obejmuje m.in.:

 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
 • Schematy montażu – plany zabudowy rusztowań nietypowych,

Sporządzona dokumentacja opiera się na wytycznych producenta rusztowania (katalogi techniczne, instrukcja montażu i użytkowania) oraz tzw. „ogólnych dopuszczeniach nadzoru budowlanego” do stosowania elementów rusztowań, na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta w akredytowanym laboratorium badawczym.

Projektowanie rusztowań – co jeszcze warto wiedzieć?

Naszymi klientami są zarówno firmy, którym świadczymy usługi montażu i demontażu rusztowań Multiserwis, jak i firmy, dla których wykonujemy usługi projektowe w zakresie ich własnych rusztowań.

Nasze realizacje wielokrotnie zdobywały prestiżową nagrodę „Rusztowanie roku” w konkursie realizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie inżynierii budowlanej (wraz z opiniami technicznymi dotyczącymi konstrukcji z rusztowań).

Na życzenie klienta sporządzamy dokumentację towarzyszącą związaną z ogólnie pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy.

Izolacje termiczne

Projektowanie podkonstrukcji i obudów izolacji termicznych

Pracownia Projektowa z Ostrzeszowa realizuje też projekty techniczne obudowy izolacji termicznych, ściśle współpracując z Działem Izolacji Przemysłowych. Wykonujemy obliczenia dla obudowy płaszczy i dachów zbiorników, cystern, elektrofiltrów, kanałów spalin itp. W obliczeniach tych uwzględnia się obciążenia klimatyczne (śnieg, wiatr) oraz

specyficzne obciążenia wynikające z pracy instalacji w zakładzie przemysłowym (wpływy wysokiej temperatury itp.). Projektanci posługują się europejskimi normami technicznymi – Eurokodami.

Projektowanie izolacji termicznych

Kompleksowe usługi – projekty, obliczenia, pełna dokumentacja

W Biurze Technicznym MULTiSERWIS w Warszawie wykonujemy projekty izolacji termicznej dla różnego typu urządzeń przemysłowych, takich jak kotły, kanały, rurociągi, zbiorniki, akumulatory ciepła, fasady budynków przemysłowych i inne.

Dokumentacja projektowa sporządzona przez nasze biuro zawiera (w zależności od wymagań naszych klientów):

 • Dobór rodzaju oraz grubości izolacji termicznej (obliczenia termiczne),
 • Rysunki techniczne wraz z detalami izolacji,
 • Zestawienia ilościowe i materiałowe,
 • Badania termowizyjne zakończone raportem z termowizji,
 • Obliczenia statyczne konstrukcji i płaszcza zewnętrznego izolacji – pozwalają one skontrolować m.in. nośność obudowy z blachy, podkonstrukcję, na której podwieszona jest obudowa (odstępniki, wsporniki itp.) czy połączenia spawane, śrubowe, nitowe.

Efektami naszej pracy są:

 • Raport inżynierski,
 • Dokumentacja techniczna potwierdzająca poprawność zastosowanej technologii,
 • Pakiet dokumentacji, który zawiera niezbędne obliczenia oraz rysunki techniczne sporządzane przez nasz Dział Izolacji Przemysłowych.

Audyt TIPCHECK

Przeprowadzamy audyty TIPCHECK, dzięki którym określamy efektywność izolacji na istniejącej instalacji lub urządzeniu i możemy zaproponować nową izolację wykorzystującą innowacyjne technologie, a także wyliczenia oszczędności ekonomicznej.

Audyty wykonują certyfikowani audytorzy.

referencje

Mamy w portfolio przeszło 4000 realizacji na budowach w całej Europie.

Pracujemy w różnych modelach rozliczeniowych, w tym pod klucz. Jako niekwestionowany lider w branży wyznaczamy standardy, a referencje, od 30 lat są nasza najlepsza wizytówką.

 • wyznaczamy standardy
 • szkolimy młode pokolenia
 • szukamy nowych rozwiązań

Case study

Elektrownia Turów

Multiserwis zaprojektował rusztowanie do transportu zbiorników do budynku maszynowni w Elektrowni Turów.