Zarząd

Sukces naszej firmy, to przede wszystkim ludzie.

zarząd multiserwis

MichalLewickiFoto

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

MICHAŁ LEWICKI

Od ponad dwudziestu lat działa w środowisku biznesowym, łącząc teorię zarządzania organizacją z praktyką budowania zespołów. Wyznacza cele, konsekwentnie je realizuje i egzekwuje. 

Absolwent WSZ w Opolu oraz programu Personal Leadership Academy przy Ican Instytute.

Z Multiserwis związany od 1997. W 2018 roku, pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego został powołany do zarządu spółki, żeby 2 lata później, tj. w 2020 roku objąć funkcję prezesa zarządu.

Jako lider, łączy doświadczenia oraz opinie w taki sposób, aby przedstawić jasność kierunku oraz wspólny cel, budując w ten sposób zwinne, samoorganizujące się zespoły.

Prywatnie – mąż, ojciec 2 córek, hobbystycznie związany z branżą muzyczną.

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

PAWEŁ ZIELIŃSKI

Paweł Zieliński_kwadrat

Pomimo dwudziestu pięciu lat działania w sferze finansów i bankowości cały czas odczuwa radość z codziennych obowiązków. Każdego dnia uczy się czegoś nowego, rozwija organizację poprzez modyfikację procesów wewnętrznych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Multiserwis pracuje od 2000 roku a od roku 2003 pełni funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie od roku 2020 jest Dyrektorem Finansowym Regionu Polska w strukturze koncernu Bilfinger SE.

Zarządza wykorzystując podstawy logiki, jest konsekwentny i stara się być praktyczny w proponowanych rozwiązaniach problemów.

Poza zawodowym obszarem jest pasjonatem niewygodnych podróży z plecakiem, wspinaczki wysokogórskiej oraz fotografii.

KT 400px

Członek Zarządu
Dyrektor branży Usługi montażowe

KORNELIA TOMALA

Pracę w firmie rozpoczęła na stanowisku sekretarki, pracując na pół etatu.

W wyniku szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa przeszła do pracy w dziale eksportu, a następnie prowadziła dział marketingu, który zajmował się głównie akwizycją.

Od 2005 jest członkiem zarządu, odpowiedzialna za rozwój na rynku austriackim i niemieckim w branży budowlanej, kontakty z klientami oraz negocjacje umów.

Jest przykładem na to, że kobiety świetnie czują się i radzą sobie w biznesie.

Prywatnie mama trójki dzieci. Uwielbia podróże dalekie i bliskie oraz taniec. Najlepiej relaksuje się podczas prac w ogrodzie.

Dyrektorzy

MS 400px

Dyrektor ds. Rozwoju
Prokurent

Marian
Siwon

Fotografia biznesowa Fot. Miłosz Paździerski

Dyrektor branży Izolacje Przemysłowe

Marek
Machoń

Edmund Dmytryk kwadrat

Dyrektor ds. Produkcji i Handlu, Prokurent

Edmund
Dmytryk

kluczowi pracownicy

Compliance Representative
Agata Karpała

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Podyplomowych Studiów „Compliance w organizacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od października 2018 pełni funkcję Compliance Representative. Odpowiedzialna za budowanie świadomości etyki biznesowej oraz promowanie standardów obowiązujących w organizacji. Wspiera biznes w realizacji założeń Compliance Management System, który obowiązuję w grupie Bilfinger.

Prywatnie żona i mama nastolatki. Czyta kryminały, ale nie pamięta ich tytułów, chodzi po górach, ale nie w zimie, jeździ na rowerze, ale max 60 km jednorazowo.

Kierownik Działu Badań i Rozwoju i Kierownik Biura Przygotowywania Produkcji

Tomasz Sitkowski

W Multiserwis od 2006 roku. Swoja karierę rozpoczynał od stanowiska Młodszy Specjalista ds. Realizacji Projektów. Był Kierownikiem Zakładu Serwisowego, Kierownikiem Kontraktów, Starszym Specjalistą ds. Przygotowywania Produkcji. W marcu 2020 objął funkcję Kierownika Działu Badań i Rozwoju i Kierownika Biura Przygotowywania Produkcji. Dodatkowo, pełni w Organizacji obowiązki Inżyniera Spawalnika (PL/IWE/2896/2019). Kieruje bieżącą działalnością Działu Badawczo-Rozwojowego, opracowuje strategie związane z innowacyjnością, określa cele i warunki i sposoby ich realizacji. Ponadto jest odpowiedzialny za wdrażanie digitalizacji, nadzoruje procesy przygotowywania produkcji i realizacji kontraktów oraz sprawuje pieczę nad prawidłową realizacją wszystkich prac spawalniczych w Organizacji. 

 

Żonaty, ojciec dwóch synów. Wolny czas spędza z nimi na boisku, gra w badmintona, jeździ na rowerze, lubi długie spacery i regularnie pływa. 

Kierownik Pracowni Projektowej

Piotr Kmiecik

W Multiserwis od 2004 r. Kolejno pełnił funkcje: Specjalisty ds. przygotowania produkcji, Inżyniera budowy, Specjalisty ds. szkoleń, Starszego inspektora – Specjalisty – Starszego specjalisty ds. BHP, Pełnomocnika Zarządu ds. jakości (Oddział Rusztowania przemysłowe), Projektanta, a następnie Kierownika Pracowni Projektowej.

    Od 2011 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a od 2017 r. Specjalizację Techniczno-Budowlaną, w zakresie rusztowań i deskowań wielofunkcyjnych.

    W 2013 r., w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budownictwo.

    Obecnie kieruje Pracownią Projektową, specjalizującą się w wykonywaniu projektów technicznych rusztowań – zarówno w Polsce, jak i dla kontrahentów zagranicznych (zgodnie z regułami projektowania Eurokod). W ramach współpracy z branżą izolacji przemysłowych Pracownia Projektowa wykonuje też obliczenia statyczne podkonstrukcji i obudowy izolacji.

    Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji w czasopismach branżowych oraz ekspertem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.